बत्ती प्रोजेक्टर

 • स्क्रिन DLP छोटो थ्रो प्रोजेक्टर

  स्क्रिन DLP छोटो थ्रो प्रोजेक्टर

  1. बत्ती र फिल्टर काउन्टडाउन

  2. एक-कुञ्जी खाली स्क्रिन।

  3. छवि जुम आउट/इन।

  4. एंटी-चोरी बार र लक / ट्रिपल पासवर्ड सुरक्षा

  5. छवि फ्रिजिङ, Zomm र प्यानिङ

  6. Singal Soucring विफलतामा स्वत: पावर-अफ

  7. इनपुट स्रोतको स्वत: पत्ता लगाउने

  8. स्वत: सिङ्क